Termeni si conditii

Pentru utilizarea site-ului si inchirerea vehiculelor
Every car is cleaned and sanitized after each reservation in order to ensure everyone's safety.

SC AMERISERV SRL

Termeni si conditii de inchiriere.

Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Ameriserv SRL.

Obligatiile Ameriserv SRL

 1. Sa livreze clientului autoturismul specificat in contractual de inchiriere la locul si lora stabilita de comun acord, prin semnarea fisei de predare-primire, inmanarea chelor si actelor masinii(certificate de inmatriculare polita de asigurare, RCA0 in original.

 2. Sa asigure clientului asistenta rutiere pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului,in caz de accident sau pana la anvelope.

 3. Sa inlocuiasca autoturismul(in limita disponibilitatii), in caz de avariecare nu poate fi remediata pe loc daca dauna nu este din vina Clientului , intr-un interval de 24 de ore, in functie de locatia unde s-a constatat defectiunea.

 4. In cazul in care Ameriserv SRL va fi in imposibilitatea inlocuirii autovehicului, Clientului I se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate pentru perioada in care autovehiculul nu aputut fi folosit.

 5. Ameriserv SRL nu este responsabila de pierderile suportate de client in caz de defectiune, pana sau avarie a autovehicolului cu exceptia cheltuielilor autorizate de Ameriserv SRL pentru reparatii.

 6. Din momentul inchirierii autovehicolului si pna la predarea acestuia , Ameriserv SRLeste exonerate de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, neplata parcarii acolo unde este necesara, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Roamaniei, cat si a altor state.

Obligatiile clientului

 1. Soferul sa aiba varsta minima de 21 ani sis a posede permis de conducere categoria B.

 2. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile,neasfaltate, inchise circulatiei publice.

 3. Sa nu foloseasca autovehiculul inchiriat la transportul de de persoane,scoala de soferi,antrenamente,concursuri, taximetrie, transportul de bunuri materiale si nici la tractarea altor autovehicole,la transportul unorsubstante periculoase sau activitati ilegale care pot deteriora starea autovehiculului , precum sa nu ii dea nici o alta destinatie , alta decat cea de transport persoane in regim de inchiriere.

 4. Este interzisa conducerea autovehicului inchiriat de catre alta persoana decat cea trecuta in contractual de inchiriere.

 5. Este interzisa conducerea autovehicului inchiriat de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, drogurilor sau al altor substante interzise pe toate durata desfasurarii contractului.In eventualitatea producerii unui accident rutier in urma caruia se constata incalcarea acestei prevederi raspunde material, civil sau penal in totalitate , pentru pagubele produse. Clientul plateste inclusive zilele in care a sationat autoturismul in cauza.

 6. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorate de catre autoritati sau Client in urma folosirii lui pentru obtinerea de foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

 7. Animalele de companie (ex: caini, pisici)pot fi transportate in autoturismele Ameriserv SRL numai in cutii, custi sau genti speciale , inchise pe durata calatoriei , in caz contrar se va percepe o taxa de 50 euro plus cheltuielile de curatare si igienizare aferente, cnf bonurilor fiscal atasate .

Desfasurarea contractului

 1. Livrarea si restituirea autovehiculului inchiriat se vor face la locul, data si ora stabilite de Client cu reprezentantul Ameriserv SRL si mentionate in contract.Restiuirea autovehicului inchiriate in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul SC Ameriserv SRL si va ocaziona taxe suplimentare ce vor fi incasate din valoarea depozitului de garantie ,daca clientul decide locatia de restituire ulterior preluarii masinii.Restituire este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre SC Ameriserv SRl si Client.

 2. Abandonarea de catre Clienta autovehiculului , in alte conditii decat a fost predatprin procesul verbal, fara a preda cheia unui reprezentan SC Ameriserv SRL, si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea in limita garantiei aferenta fiecarei clase de masini.

 3. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere, in caz contrar Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 20.00 Euro si contravaloare combustibilului lipsa , conform bonului fisca lde alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de Ameriserv SRL.

 4. Taxele de parcare si taxele de pod,taxele de stationare in aeroporturi, sau spatii speciale cu durata limitata, amenzile rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie, alaturi de toate taxele prevazute de legislatia in vigoare revin in totalitate clientului.In cazul neachitarii celor de mai sus SC Ameriserv SRLva achita amenzile rezultate din neideplinirea obligatiilor de catre client. SC Ameriserv SRL va facture catre client valoare efectiva a amenzii plus o taxa administrativa de 50Euro/amenda.

 5. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat cu alt carburant decat cel indicat de producator ( notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50.00 Euro, costul transportului cu platforma,costul afferent zilelor de imobilizare in servicd, costul de reparative conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.

 6. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al SC Ameriserv SRL,si se supun unor conditii speciale.Exista o limita de 400 km/zi, iar pentru depasirea limitei de km se va percepe o taxa de 0.20 Euro /km.Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 Euro/zi mai mare decat tarifele din lista.

 7. Garantia pentru iesirea din tara este diferita, poate creste cu pana la 100%.

 8. Deplasarea in afara granitelor tarii este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene, si a Spatiului Economic European. In cazul incalcarii acestei obligati , in eventualitatea unei daune sau furt, Clientul este responsabil cu toata valoare masinii.

Plata serviciilor

 1. Clientul plateste integral la semnarea Contractului , tariful de inchiriere si garantia. Tariful include asigurarea obligatorie, asigurarea full casco,taxa de drum ( Rovinieta), TVA.

 2. Tarifele nu include : costurile carburantilor, pana de cauciuc,taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primate pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, a taxelor de parcare. Plata integrala a acestor sume cad in sarcina Clientului.Fumatul in masinile SC Ameriserv SRL este strict interzis, in caz de nerespectare se percepe o taxa de 25 Euro.

Asigurarea

 1. Autovehiculele inchiriate au asigurari CASCO valabile pe teritoriul Romaniei.

 2. Asigurarea nu acopera daunele provocate de client ca urmare a consumului de alcool, droguri sau al altor substante interzise prin lege. In caz contrar clientul va suporta toate cheltuielile de reparatie, inclusive zilele de stationare.

 3. Asigurarea nu acopera daunele provocate de erori de pilotaj,zgarieturi, capace de roti sparte sau pene de cauciuc.

Procedura in caz de daune

 1. Clientul are obligatia de a anunta imediat SC Ameriserv SRL, si de a raporta in 24 de ore orice dauna descoperita la autovehiculul inchiriat organelor de politie.

 2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine , inainte de restituirea masinii , Autorizatia de reparative de la organelle de politie.

 3. In cazul in care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau alt participant la trafic, Clientul are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de politie autorizatia de reparative impreuna cu Procesul verbal constatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului si actele masinii si soferului, daca acesta este de acord, si o declaratie scrisa la sediul SC Ameriserv SRL.

 4. In toate cazurile descries anterior Clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in Autorizatia de reparatie.

 5. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor , costurilorde imobilizaresi a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

Prelungirea, incetarea si rezilierea contractului

 1. Prelungirea, incetarea sau rezilierea anticipata a Contractului nu poate fi stabilita decat cu acordul SC Ameriserv SRL.Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre SC Ameriserv SRL , cu minim 24 de ore inaitea expirarii contractului.Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractual initial.

 2. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

 3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

 4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca effect al rezilierii.

 5. In cazul in care reziliaza contractul , SC Ameriserv SRL, instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau posta electronica.

 6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul interment de 12 ore de la momentul rezilierii.

Documente necesare

 1. Clientul trebuie sa prezinte in momentul inchirierii , cartea de identitate/pasaport, permis de conducere valabil. Documentele trebuie sa aprtina care inchiriaza si semneaza contractul de inchiriere.

Dispozitii finale.

 1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.

 2. Orice litigiu care din sau in legatura cu acest Acordva fi solutionat mai intai pe cale amiabilasi doar in caz de nerezolvare , partile se vor adresa instantelor competente din Cluj-Napoca.

 3. Pentru orice litigiu, prezentul acor constituie proba.